Claudia Theunisz, docent sensomotoriek en gezinstherapie:

 

‘Essentieel en nog leuk ook’

 

Sensomotoriek gaat over de samenwerking tussen je zintuigen en je vermogen om doelgericht te bewegen. Bij zintuigen denken we vaak aan mond, neus en oren. Daarmee kunnen we proeven, ruiken en zien, allemaal informatie van buitenaf dus. Maar er komt nog veel meer informatie op je af dan die externe prikkels. Sensomotoriek besteedt ook aandacht aan de informatie die je van binnenuit krijgt. In de opleiding leren de deelnemers deze te ontdekken en te herkennen hoe verschillend de waarneming bij kinderen kan werken.

 

Sensomotoriek is essentieel in de toepassing van PMKT. Naast dat ieder zijn eigen manier van waarnemen heeft, zijn onze zintuigen er in eerste instantie om ons te waarschuwen voor gevaar. Om een kind te begeleiden moet het zich in de eerste plaats veilig en prettig kunnen voelen. Kennis over wat elk kind daarvoor nodig heeft is belangrijk. Het gebeurt nogal eens dat kinderen door negatieve ervaringen niet passend reageren op situaties die veilig, gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Hun systeem blijft dan onnodig vaak en intensief in de stressstand staan. Weten hoe het bij jezelf en je cliënten werkt is daarom belangrijk: het is de voorwaarde om te kunnen leren.

 

Ik kom zelf uit het bewegingsonderwijs. Onder meer vanuit de yoga heb ik geleerd dat er meer belangrijk is dan alleen bewegen om lekker in je vel te komen zitten. Stap voor stap heb ik me verder ontwikkeld, onder andere tot docent lichaamswerk bij een centrum voor persoonlijke ontwikkeling. Daar zag ik hoe waardevol het is om fysieke beweging en sociaal-emotionele ontwikkeling samen te brengen. Dit werk wilde ik ook graag voor kinderen mogelijk maken. Dat is voor mij reden geweest om de opleiding tot psychomotorische kindertherapeut te volgen en mij vervolgens meer te verdiepen in de gezinstherapie en de sensomotoriek.

 

Aanvankelijk vroeg de PMKT-opleiding mij om mijn expertise op het gebied van gezinstherapie in de opleiding in te brengen. Daar heb ik zelf nog sensomotoriek aan toegevoegd. Mijn ervaring met de studenten is dat ze enthousiast en leergierig zijn. Ze zijn goed in staat te reflecteren en de kennis met hun eigen levenservaring te combineren tot een uniek therapeut schap. PMKT is cliëntgericht: het gaat erom wat een kind of een gezin nodig heeft. Het is een kunst om vanuit jezelf in verbinding helpen de ander die essentiële stap te maken. Nauwgezet afstemmen, dat is wat studenten onder andere leren tijdens hun opleiding. Dat is essentieel en nog leuk ook.”

 

www.zonzijn.nl

Fotolia 118527289 S bew