Werken vanuit de PMKT met 12-18 jarigen (april 2024)

 

Inleiding

De ontwikkelfase van kinderen tussen de 12 en 18 / 21 jaar, ook wel de adolescentie genoemd, is de fase tussen de kindertijd en volwassenheid. In deze ontwikkelfase ondergaan kinderen / jeugdigen veel fysieke, emotionele, sociale en cognitieve veranderingen. Ze ontwikkelen hun eigen identiteit, gaan relaties aan met leeftijdsgenoten en maken keuzes met betrekking tot opleiding en werk.

 

Onderzoek wijst uit dat mentale gezondheidsproblemen zich vaak openbaren in de adolescentie fase. Het ontstaan wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals culturele, sociale, economisch en individuele omstandigheden. Herkenning en toegang tot adequate behandelingen zijn van groot belang om de beste kansen op herstel te bieden en de impact van mentale gezondheidsproblemen bij jeugdigen te verminderen. Steeds vaker worden lichaams- en beweging gerichte werkvormen geïntegreerd in de behandeling van mentale gezondheidsproblemen bij jeugdigen.

 

Het werken met jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar vraagt een andere benadering en activiteitenaanbod dan bij jongere kinderen.

 

Voor wie?

De cursus is voor:

 • Afgestudeerden van de opleiding PMKT
 • Studenten van de opleiding PMKT

 

Programma

 

Inhoud:
 • Theoretische onderbouwing vanuit het brein en het autonome zenuwstelsel
 • Hoe richt je de onderzoeksfase in? Welke signalen signaleer je en welke thema’s horen daarbij?
 • De verdiepingsfase: Wat zet je in en hoe bied je dat aan?
 • Hoe werk je op maat bij de 12-18 jarige? Spelidee / bewegingsarrangement kunnen ontwikkelen afgestemd op 12-18 jarige
 • Welke activiteiten passen binnen welk thema? Welk materiaal spreekt in de adolescentie aan?
 • Casuïstiek
 • Overige methodieken die ingezet kunnen worden in de behandeling

 

Doestellingen:
 • De cursist heeft kennis van de neurobiologische ontwikkelingsfase tussen de 12 en 18 jaar en kan deze herkennen
 • De cursist heeft kennis over de werking van het autonome zenuwstelsel bij stress en / of trauma en kan aansluiten bij het niveau van alertheid van de jeugdige
 • De cursist verdiept en / of breidt spel - en bewegingsvaardigheden uit en kan hierin variëren afhankelijk van de individuele behoefte van de client
 • De cursist kan een PMT traject inrichten en uitvoeren afgestemd op verschillende thema's zoals bijvoorbeeld: emotie / zelfregulatie vergroten, zelfbeeld, zelfvertrouwen vergroten, omgaan met stress, sociale vaardigheden vergroten, lichaamsbewustzijn vergroten etc
 • De cursist voelt zich voldoende vertrouwd om met 12-18 jarigen te werken

 


Les data en kosten

Cursusdagen: Vrijdag 12 april en 24 mei 2024. Lestijden: 8.45 - 11.45 uur, 12.30 - 15.30 uur.
De kosten voor de cursus zijn 495 euro inclusief koffie, thee en lunch.
De cursus start bij minimaal 10 aanmeldingen. Maximale groepsgrootte 18.

 

Leslocatie

Cursuslocatie: wordt bekendgemaakt bij start van de cursus (Zeist of Leusden).

 

Docenten

Sjoerdje van den Manacker: Psychomotorisch Kindertherapeut, supervisor, coach.
Corine de Vries: Psychomotorisch (kinder) therapeut.

 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor het register vaktherapeuten van de FVB.

 

Inschrijving

Je kunt je inschrijven door middel van het inschrijfformulier op de website: klik hier.

 

fotolia 100739842bew