Keurmerk NRTO behaald!!

 

De PMKT opleiding heeft de accreditatie voor het keurmerk van het NRTO behaald!!!! Met het NRTO keurmerk tonen wij onze studenten en subsidiegevers dat we voor kwaliteit en professionaliteit staan.

 

Hierdoor is de PMKT opleiding geregistreerd bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) op de lijst van private onderwijsinstellingen dat toegang geeft tot het STAP-budget voor onze studenten. Vanaf januari 2022 is de belastingaftrek voor studiekosten immers komen te vervallen maar onze studenten kunnen via ons een voucher aanvragen van € 1000,- bij het UWV. Dit heet het STAP-budget. Het UWV (uitvoeringsorgaan) wijst de subsidies van de overheid toe aan de studenten. Wees er op tijd bij als je in september wilt studeren. 

 

Je kan tot 1 juli een aanvraag doen bij het UWV en dat kan met een aanmeldformulier van de PMKT opleiding. Deze ontvang je nadat je je hebt ingeschreven voor het komende studiejaar.

fotolia 39313121bew

Transitie

 

Het bestuur van Stichting Le Bon Depart heeft per november 2022 besloten om de huidige opleiding PMKT te transformeren tot een Psychomotorisch Expertisecentrum Kind en Jeugd. Dit heeft consequenties voor het aanbod aan opleidingen en scholingen. In eerste instantie zal de focus liggen op het ontwikkelen van een Leergang die voortborduurt op het gedachtegoed van de PMKT. In de loop van 2023 zullen ook specialistische scholingen worden aangeboden. Onder de kop ‘scholingen’ is meer informatie over ons aanbod en nieuwe scholingen te vinden.