Nieuw boek

 

Psychomotorische Kindertherapie: wat is het, wat doet het en waarop is het gebaseerd?  Sinds de eerste druk in 2015 heeft het vak zich verder ontwikkeld. Zo is er in 2019 een ‘Basis Module: Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) ter verbetering van verstoord hechtingsgedrag bij kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 12 jaar met gedragsproblematiek’ uitgebracht (Bik e.a., 2019).
De neerslag hiervan is verwerkt in deze tweede druk.

 

het lichaam en psychisch functioneren

 

https://www.bewegenderwijs.com/psychomotorische-kindertherapie-een-theoretische-onderbouwing/

fotolia 100739842bew