PSYCHOMOTORISCH EXPERTISECENTRUM KIND EN JEUGD

 

Historie

In 1996 werd de Stichting Le Bon Départ (LBD) opgericht. In datzelfde jaar werd gestart met de opleiding tot Psychomotorisch Kindertherapeut (PMKT). De beroepsopleiding PMKT neemt per 2023 geen nieuwe eerstejaars studenten meer aan. In het voorjaar van 2023 is het Psychomotorisch Expertisecentrum opgericht.

 

Bij het Psychomotorisch Expertisecentrum werken mensen die door ambitie zijn gedreven en die allen hetzelfde doel nastreven: het verspreiden van kennis over de invloed van de omgeving op de ontwikkeling van kinderen.

 

Door kennis van de neurobiologische ontwikkeling van kinderen en het aanleren van vaardigheden kunnen onderwijs, gezin en zorgprofessionals een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde (leer)ontwikkeling van kinderen. Ook kunnen zij vroegtijdig problemen in het gedrag herkennen en aansluiten bij wat het kind nodig heeft. Hierdoor verbeteren de voorwaarden om leerdoelen en/of behandeldoelen te behalen en worden behandeling en inzet van zorgtrajecten effectiever.

 

Het Psychomotorisch Expertisecentrum is een centrum dat generieke en specialistische praktijkgerichte scholingen ontwikkelt en aanbiedt en is, o.a. door middel van de website en nieuwsbrief, een platform voor het delen van kennis en praktische informatie rondom ontwikkelings- en kindgericht werken.

 

Psychomotorisch werken met kinderen wordt gekenmerkt doordat het uitgaat van drie krachtige principes:


De kracht van de relatie: Kinderen ontwikkelen zich in de basis doordat zij fysiek zintuiglijke ervaringen opdoen binnen een relatie van veiligheid en liefde en in verbinding met de ander (ouders, leerkrachten, begeleiders, therapeuten). Zo leren zij om gaan met emoties, hun gedrag te reguleren, relaties aan te gaan met anderen en betekenis te geven aan ervaringen en de wereld om hen heen. Psychomotorisch werken gaat uit ervan dat je als professional bij kunt dragen aan het ontwikkelen van een gevoel van emotionele veiligheid door op een sensitieve, non verbale en kind-volgende manier aan te sluiten bij hoe een kind zich voelt op dat moment.


De wijsheid van het lichaam: Psychomotorisch werken gaat ervan uit dat het lichaam van nature bescherming biedt om met negatieve ervaringen en stress om te kunnen gaan. Door het ontwikkelen van voldoende lichaamsbesef kan weerbaarheid vergroot worden zodat kinderen leren omgaan met tegenslagen. Psychomotorisch werken met kinderen start vanuit het lichaam door lichaamssensaties te herkennen, gebruik te maken van zintuiginformatie, ademhaling, houding en beweging. Zo kunnen kinderen vaardigheden leren en kan het negatieve ervaringen een plekje geven.


De kracht van bewegen: Bewegen heeft veel positieve effecten. R. Bailey onderzocht de relatie tussen bewegen en verschillende ontwikkelingsdomeinen. Niet alleen heeft bewegen positieve effecten op de fysieke ontwikkeling en gezondheid van kinderen maar ook op de persoonlijke-, emotionele-, sociale- en intellectuele ontwikkeling. Een kind bezit een natuurlijke drang om te bewegen en de wereld te ontdekken. Psychomotorisch werken met kinderen sluit aan bij hoe een kind zich van nature ontwikkeld namelijk op een spelende en bewegende manier.

 

De scholingen en informatie die het Psychomotorisch Expertisecentrum aanbiedt zijn gericht op onderwijs- en zorg professionals die binnen hun eigen sector/werkveld hun kennis en vaardigheden ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen willen uitbreiden. Onder het kopje AANBOD staan de verschillende scholingen en staat per scholing aangegeven op welke doelgroep de scholing gericht is.

 

Missie: Wij leiden professionals op die, vanuit spel en beweging, kinderen (0-18 jaar) nieuwe gedragspatronen laat ontdekken en eigen maken zodat zij groeien in hun ontwikkeling en adequaat kunnen functioneren in het dagelijks leven.


Visie: Onze visie is dat kinderen zich ontwikkelen doordat zij fysiek zintuiglijke ervaringen opdoen binnen een relatie van veiligheid en liefde en in verbinding met de ander (ouders, leerkrachten, begeleiders, therapeuten). Zo leren zij om gaan met emoties, hun gedrag te reguleren, relaties aan te gaan met anderen en betekenis te geven aan ervaringen en de wereld om hen heen. Wij geloven dat, als wij investeren in kennis, groei en ontwikkeling van professionals die werken met kinderen, wij impact hebben op de ontwikkeling van kinderen in deze maatschappij zodat zij opgroeien tot zelfstandige, gelukkige en veerkrachtige (jong)volwassenen.

 

‘Relationships are the agents of change and the most powerful ‘therapy’ is human love’

- Bruce D. Perry –

 

 • Het Psychomotorisch Expertisecentrum wil aansluiten bij het zich ontwikkelende kind, dat wil zeggen dat onze scholingen kind- en ontwikkelingsgericht zijn.
 • Wij geloven dat, om kinderen goed te begeleiden, de professional inzicht moet hebben in zijn/haar eigen gedragspatronen, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Om daarop effectief te kunnen reflecteren en adequaat te kunnen handelen werken wij tijdens onze scholingen ervaringsgericht.
 • Wij werken vanuit de Evidence Based Practice methode (EBP).
 • Wij vinden het belangrijk kwaliteit te leveren. We maken daarom gebruik van goed opgeleide, geschoolde docenten die ruime praktijkervaring hebben binnen het werkveld.
 • Wij vinden het belangrijk om af te stemmen op de behoeften en wensen van onze cursisten en organisaties en respectvol met elkaar om te gaan.

 

Bij het ontwikkelen van onze scholingen maken wij gebruik van het EBP model. Dit betekent dat we gebruik maken van drie belangrijke informatiebronnen namelijk:

 

 • Informatie uit wetenschappelijk onderzoek (databanken, vakbladen, literatuur).
 • Ervaringen van de beroepsbeoefenaar zelf.
 • Ervaringen en voorkeuren van het kind (en zijn ouders).

 

Het Psychomotorisch Expertisecentrum heeft een CRKBO accreditatie en het keurmerk NRTO.

 

Het Stichtingsbestuur stelt bestuurs- en beheers afspraken vast en kan richtlijnen uitvaardigen aan de manager ter organisatie van de uitoefening van haar bevoegdheden. Het Stichtingsbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering.

 

Het bestuur bestaat uit:

 

LinkedIn icon zw 14x14Antonette Sanders (voorzitter)

InterneticoonzwMeta van der Blink

LinkedIn icon zw 14x14Harry Litz

LinkedIn icon zw 14x14Bert Ordelman

 

De manager is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, programmering en uitvoering van het onderwijs:

 

LinkedIn icon zw 14x14Marieke Kamphof
Telefoon: 06-83806325
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

LinkedIn icon zw 14x14Marieke Kamphof, MSc., Psychomotorisch Kindertherapeut, Kinderfysiotherapeut en manager van het psychomotorisch expertisecentrum. Hoofddocent PMEC

LinkedIn icon zw 14x14Nick Vissers, Psychomotorisch Kindertherapeut, directeur MOEV. Hoofddocent PMEC

LinkedIn icon zw 14x14Els van Montfort, Psychomotorisch Kindertherapeut. Hoofddocent PMEC

 

De klachtencommissie/vertrouwenspersoon behandelt individuele, schriftelijk ingediende klachten. De commissie onderzoekt de klacht en handelt deze indien mogelijk af. De commissie beschermt tevens de belangen van klager en beklaagde tijdens het onderzoek en afhandeling van de klacht.
 
De klacht kan worden ingediend op onderstaand adres:
Opleidings- en kenniscentrum Le Bon Départ
t.a.v. de Klachtencommissie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertrouwenspersoon:
LinkedIn icon zw 14x14De heer S. van de Ven
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

fotolia 112295208bew

 • Scholingen sluiten aan
 • Scholingen zijn kindgericht
 • Scholingen zijn praktijkgericht
 • Scholingen zijn ervaringsgericht
 • Onderbouwing van onze scholingen

DOWNLOADS

 

Psychomotorisch Expertisecentrum:

AVG | Disclaimer | Privacy Policy

 

PMKT Opleiding:

AVG | Disclaimer | Privacy Policy


Algemene Voorwaarden NRTO

Gedragscode van de NRTO